Η ανάθεση υπηρεσιών Facilities Management σε εξωτερικούς συνεργάτες προσθέτει αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, γι’ αυτό παρουσιάζεται μια αυξανόμενη τάση προς το FM  στους περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Εκτός από την μείωση του κόστους οι εταιρείες επενδύουν σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διότι γνωρίζουν ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου θετικής Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Λειτουργίας (ESG positive)  συνιστά στην εποχή μας βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η DART έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις Facilities Management που προσφέρουν ακριβώς αυτό: Οικονομικά αποδοτική διαχείριση εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη, προστιθέμενη αξία στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα και στην προσφερόμενη εργασιακή εμπειρία.