Η παραγωγικότητα και η ευημερία των εργαζομένων βρίσκονται πλέον στο κέντρο κάθε επιχείρησης που θέλει να κατακτήσει το μέλλον.

Η ανάπτυξη νέων στρατηγικών που δημιουργούν ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας βρίσκονται στο κέντρο της δικής μας πολιτικής. Μιας πολιτικής που αποδεδειγμένα οδηγεί σε θεαματική αναβάθμιση της παραγωγικότητας των εταιρειών που την ακολουθούν.

Στόχοι μας:

  • Υγιές περιβάλλον εργασίας – καθαρός χώρος εργασίας με άρτιες συνθήκες κλιματισμού, απολύμανση χώρων,  κατάλληλο φωτισμό.
  • Ασφαλείς συνθήκες για εργαζόμενους και επισκέπτες.