Τροποποίηση και διαμόρφωση πιθανής μη λειτουργικής υφιστάμενης κατάστασης, με προσθήκη κατάλληλου φυτικού υλικού, βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης με στόχο τη μέγιστη οικονομία στους υδάτινους πόρους – πάντα όμως με κριτήριο την απόλυτη αισθητική και την αρμονία του χώρου.

Διαρρύθμιση Εσωτερικών Χώρων με τη χρήση Πρασίνου

Ενίσχυση του βιοφυλλικού σχεδιασμού των εσωτερικών χώρων – με στόχο τη βελτίωση τους και τη δημιουργία ενός δημιουργικού και ευήμερου χώρου εργασίας.