Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης διευρύνεται με ραγδαίους ρυθμούς στην Ελλάδα , ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στη μετάβαση στην εποχή της αυτοκίνησης μηδενικών ρύπων .

Είναι προφανές ότι τα οφέλη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι πολλαπλά ενώ παράλληλα προωθούν το «πράσινο» προφίλ του οργανισμού/ επιχείρησης.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης , διαχείρισης και διασύνδεσης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.