Η  εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για ιδιοκατανάλωση ή και πώληση της παραγόμενης ενέργειας συνεπάγεται σημαντικά οφέλη τόσο για το περιβάλλον και την κοινωνία όσο και για τον καταναλωτή-πελάτη με οικονομία εξόδων και στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η θεαματική μείωση του κόστους εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί πλέον ιδιαιτέρως ελκυστική επένδυση με εγγυημένες αποδόσεις, ενώ προστατεύει και από μελλοντικές αυξήσεις των τιμολογίων των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.