Ενεργειακή Αναβάθμιση και Διαχείριση

– Ενεργειακές μελέτες και επεμβάσεις σε Κτήρια και Εγκαταστάσεις

– Έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 

  • Θερμομόνωση
  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  • Αναβάθμιση /Αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης/Ψύξης & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
  • Αναβάθμιση και βελτιστοποίηση στα συστήματα αερισμού
  • Αναβάθμιση / Αντικατάσταση στα συστήματα φωτισμού με νέας τεχνολογίας  LED
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (για ιδιοκατανάλωση ή/και πώληση ενέργειας)
  • Εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων
  • Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένου συστήματος μετρήσεων και έλεγχου όλων των Η/Μ του κτιρίου (ΒMS)