Η Εταιρεία μας απασχολεί εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο διαχειρίζεται και εκτελεί πληθώρα έργων μεγάλης κλίμακας, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η ομάδα των επιστημόνων μας κατέχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες μεθόδους και τεχνολογίες, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Ενδεικτικά, στην Εταιρεία μας απασχολούνται:

  • Μηχανικοί
  • Περιβαλλοντολόγοι
  • Γεωπόνοι
  • Οικονομολόγοι και Τεχνικοί Σύμβουλοι

Κάθε νέο έργο που αναλαμβάνει η Εταιρεία μας αποτελεί και μια νέα πρόκληση για την ομάδα διοίκησης, η οποία αφοσιώνεται στο έργο και εγγυάται πλήρως την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.