Η Dart SA δημιουργήθηκε από μια ομάδα επιχειρηματιών και στελεχών με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στις υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων σε κορυφαίους οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Το χαρτοφυλάκιο πελατών, περιλαμβάνει φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εξειδικευμένων έργων.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη, στο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, στην τεχνολογία. Η φιλοσοφία μας στηρίζεται σε 3 βασικούς άξονες:

  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  • αναβάθμιση των συνθηκών στους χώρους εργασίας και
  • μείωση κόστους

Το όραμά μας συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια εξέλιξης και δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών και υποδομών των  οργανισμών ,επιταχύνοντας την μετάβαση νέα εποχή .