Οι υπηρεσίες καθαρισμού παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, άρτια εκπαυδευμένο σε νέες τεχνολογίες και συστήματα επαγγελματικού καθαρισμού.
Στόχος μας είναι η επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος με τα υψηλότερα standards υπηρεσιών καθαρισμού ,προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.

· Αρχικός, γενικός και καθημερινός καθαρισμός (δαπέδων, υαλοπινάκων, εξωτερικών χώρων, μηχανογραφικού εξοπλισμού, Η/Υ, επίπλων, διαχωριστικών πάνελ κλπ)

· Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγείας και υψηλού κινδύνου (χειρουργείων, ΜΕΘ κλπ)

· Συντήρηση δαπέδων και μοκετών

· Προμήθεια και διαχείριση αναλωσίμων υλικών